Dnes je 20. října 2019, svátek má Vendelín, zítra Brigita.
  • Most přes dálnici na Fajťák byl vyasfaltován. Protihluková stěna se opět vrátila až mostu. Otevřen má být tento pátek 25. října.
  • Kolem nového hřiště na Kunšovci byly osazeny sloupy budoucího osvětlení.
  • Cesta u katovny je od soboty uzavřena. Byl zde proveden výkop. Pěším je umožněn průchod.
  • V pátek ve velkém sále Jupiter clubu koncertovala oblíbená slovenská kapela Kollárovci.
  • Ulice Pod Strání je již osazena značkou ZÁKAZ VJEZDU.

Poslední kolo kotlíkových dotací bude spuštěno v září, informační schůzka v Kině Jupiter 2.10.

INFORMACE ÚŘADŮ - 15. 8. 2019

Na podporu výměny starých kotlů v Kraji Vysočina byla pro 3. kolo kotlíkových dotací poskytnuta částka téměř 240 milionů korun.
 

Vodoprávní úřad vyzývá v období sucha občany k šetření vodou

INFORMACE ÚŘADŮ - 18. 7. 2019

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí vydává následující výzvu a upozornění týkající se hydrologické situace na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) Velké Meziříčí.
 

Kůrovcová kalamita - výzva vlastníkům lesa

INFORMACE ÚŘADŮ - 11. 7. 2019

Lesy ČR vydaly výzvu vlastníkům lesů.
 

Návrh nového územního plánu je k nahlédnutí. Veřejné projednání bude 27. června

INFORMACE ÚŘADŮ - 17. 5. 2019

Městský úřad zveřejnil strategický dokument, který vymezí změny ve využití ploch na území našeho města. Své připomínky bude moci uplatit při veřejném projednání 27. června.
 

Oddělení dopravních přestupků má svého vedoucího

INFORMACE ÚŘADŮ - 16. 4. 2019

Nové oddělení dopravních přestupků vzniklo 1. dubna 2019 pod odborem dopravy a silničního hospodářství z důvodu efektivnější koordinace zaměstnanců.
 

Vyhlašení konkurzního řízení na ředitele/lku ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí

INFORMACE ÚŘADŮ - 2. 4. 2019

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/lky příspěvkové organizace Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13.
 

Tašky na tříděný odpad opět zdarma k dispozici

INFORMACE ÚŘADŮ - 26. 3. 2019

Město Velké Meziříčí, ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM, a.s., podporuje své občany v třídění odpadů v domácnostech.
 

Informace úřadu o zaplacení poplatků za odpad a za psy

INFORMACE ÚŘADŮ - 19. 2. 2019

Upozorňujeme občany města Velkého Meziříčí, že ke dni 31. 3. 2019 bude splatné první pololetí místního poplatku za komunální odpad. Zároveň k tomuto datu končí splatnost místního poplatku ze psů.
 

Diakonie pořádá setkání v Husově domě na téma domácí péče

INFORMACE ÚŘADŮ - 31. 1. 2019

Diakonie ČCE pořádá ve spolupráci s farním sborem Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí cyklus podpůrných skupin.
 

Oznámení občanům - Změny u poplatků za komunální odpad

INFORMACE ÚŘADŮ - 2. 1. 2019

Tímto oznamujeme, že zastupitelstvo města Velké Meziříčí schválilo na svém zasedání dne 18.12.2018 novou obecně závaznou vyhlášku (OZV) města o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 

Spuštěna služba - Hlášení závad

INFORMACE ÚŘADŮ - 2. 1. 2019

Hlášení závad je webová mapová aplikace, která má za cíl zapojit občany do dění ve městě a pomoci se správou majetku města.
 

EU chce nahradit sirény výstražnými zprávami do mobilu. Na nařízení Reverse 112 jsou obce připraveny

INFORMACE ÚŘADŮ - 26. 11. 2018

Před teroristickými útoky či přírodními katastrofami mají obyvatele Evropské unie do čtyř let informovat výstražné SMS, které nahradí zastaralý a nákladný systém sirén.
 

V pondělí 8.října se budou vydávat v TS kompostéry

INFORMACE ÚŘADŮ - 26. 9. 2018

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí vyzývá všechny, kteří jsou vedeni v seznamu zájemců o dotované kompostéry, aby se dostavili v týdnu od 1.10. – 5.10.2018 na odbor životního prostředí na Nové budově radnice, kde s nimi bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotovaného kompostéru. Sebou mějte číslo parcely zahrady, na které bude kompostér umístěn.
 

Od 1. 7. 2018 dochází ke změnám vydávání cestovních pasů a občanských průkazů

INFORMACE ÚŘADŮ - 8. 6. 2018

S ohledem na nadcházející letní sezónu Vás upozorňujeme na změny o lhůtách pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, o výši správních poplatků, a místní příslušnosti úřadů pro nabírání žádostí a předávání vyhotovených dokladů.
 

Uzavření přepážkových pracovišť registru řidičů 29.6.2018

INFORMACE ÚŘADŮ - 6. 6. 2018

Upozorňujeme všechny klienty, že v pátek 29.6.2018 budou zcela uzavřeny přepážky obsluhující agendy řidičů na Městském úřadě Velké Meziříčí.
 

V Meziříčí si můžete pořídit dotovaný kompostér

INFORMACE ÚŘADŮ - 22. 5. 2018

Oznámení o možnosti pořídit dotovaný kompostér.
 

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018

INFORMACE ÚŘADŮ - 25. 4. 2018

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí.
 

Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2018

INFORMACE ÚŘADŮ - 20. 4. 2018

Informace z Finančního úřadu.
 

Omezení provozu oddělení zbraní a střeliva Žďár nad Sázavou

INFORMACE ÚŘADŮ - 26. 3. 2018

V období od 16. dubna 2018 do 7. května 2018 bude z důvodu prováděných stavebních prací omezen provoz oddělení zbraní a střeliva Žďár nad Sázavou.
 

Vysočina spustila preventivní program Chraň si svůj majetek

INFORMACE ÚŘADŮ - 9. 1. 2018

Na území Kraje Vysočina, který je charakteristický svým velkým množstvím rekreačních oblastí a velkým počtem malých obcí, z nichž pouze 34 má statut města, má z dlouhodobého hlediska největší podíl na úseku nápadu trestné činnosti majetková kriminalita. Mezi jednu z oblastí majetkové kriminality patří vloupání do rekreačních chat a chalup.
 

Meziříčí a okolí je postižené suchem, stát nabízí Dešťovku

INFORMACE ÚŘADŮ - 10. 8. 2017

Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci na území celého ORP Velké Meziříčí (obdobná situace nastala již v roce 2015) se podařilo vodoprávnímu úřadu zaevidovat všechny obce spadající pod vodoprávní úřad Velké Meziříčí do seznamu suchem ohrožených obcí pro případné získání dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Bližší informace k vyhlášené Výzvě č. 12/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí „ Dešťovka“ zasíláme v příloze.

Zobrazit celý článek

 

Pro podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ zbývá týden

INFORMACE ÚŘADŮ - 25. 4. 2017

soby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají poslední týden na podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016 (přehled OSVČ). Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná, že tuto povinnost mají i OSVČ, které vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost jen po část loňského roku či v jeho průběhu samostatnou výdělečnou činnost přerušily (ukončily). Podat přehled OSVČ za rok 2016 lze zpravidla nejpozději do úterý 2. 5. 2017.

Zobrazit celý článek

 

Další porce byrokratických „nápadů“. Nominace na Absurditu roku 2017!

INFORMACE ÚŘADŮ - 12. 4. 2017

Velké společnosti, ale také malé a střední firmy se zásadní měrou podílejí na tvorbě hrubého domácího produktu. Výkonnost firem a tedy i celé ekonomiky je ale často omezována a ze všech stran fackována spoustou úředních zbytečností. Proklestit si cestu spletí vyhlášek a zákonů je v podstatě nadlidský výkon. Neznalost zákona ale neomlouvá!

Zobrazit celý článek

 

K 1. březnu 2017 vznikne 22 nových pošt Partner

INFORMACE ÚŘADŮ - 28. 2. 2017

Česká pošta pokračuje i v roce 2017 v projektu Pošta Partner. Za uplynulý rok převedla na smluvní partnery celkem 149 provozoven. K 1. březnu 2017 převede dalších 22 provozoven. Celkem tak k tomuto datu bude fungovat 295 pošt Partner.

Zobrazit celý článek

 

Podle nového školského zákona budou zápisy do 1. tříd až v dubnu!

INFORMACE ÚŘADŮ - 19. 1. 2017

MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017 . Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona. MŠMT do konce listopadu 2016 zveřejní podrobnou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Zobrazit celý článek

 

Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail

INFORMACE ÚŘADŮ - 6. 1. 2017

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky.

Zobrazit celý článek

 

Proběhne rozsáhlá výměna řidičských průkazů vydaných v roce 2007

INFORMACE ÚŘADŮ - 6. 1. 2017

V letošním roce proběhne poměrně rozsáhlá výměna řidičských průkazů vydaných v roce 2007.

Zobrazit celý článek

 

Do konce roku 2016 musí být každý kotel na tuhá paliva připojený na topnou soustavu zkontrolován

INFORMACE ÚŘADŮ - 8. 11. 2016

Vážení spoluobčané, dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. musí být do konce roku 2016 každý teplovodní kotel na tuhá paliva připojený na topnou soustavu od 10 – 300 kW příkonu zkontrolován odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem.

Zobrazit celý článek

 

Kontrola technického stavu a provozu spalovacích zdrojů dle zákona o ochraně ovzduší

INFORMACE ÚŘADŮ - 18. 10. 2016

Upozorňujeme na novou blížící se povinnost pro provozovatele spalovacích zdrojů na pevná paliva dle zákona o ochraně ovzduší.

Zobrazit celý článek

 

Upozornění pro žadatele o přídavek na dítě

INFORMACE ÚŘADŮ - 8. 8. 2016

Pro nárok na dávku přídavek na dítě od 1.10.2016 do 30.9.2017 se dokládají příjmy společně posuzovaných osob (rodiny) za rok 2015 a potvrzení o studiu od 1.9.2016 dětí, které v době od 1.1.2015 do 31.12.2015 dovrší věku 15 let a starší.

Zobrazit celý článek

 

V červnu pobíralo důchod 583 sto a víceletých seniorů

INFORMACE ÚŘADŮ - 15. 7. 2016

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v červnu vyplatila důchod 583 klientům, kterým k 30. 6. 2016 bylo sto a více let. Nejstarší příjemkyně důchodu v červnu byla žena z Jihomoravského kraje, narozená v roce 1907. V současnosti je podle evidence ČSSZ nejstarší důchodkyní žena ročníku narození 1908, taktéž z Jihomoravského kraje. Nejstarší muž, pobírající důchod, se narodil roku 1909 a žije v Libereckém kraji.

Zobrazit celý článek

 

Podnikatelé pozor! Elektronická evidence tržeb začíná od 1. prosince!

INFORMACE ÚŘADŮ - 21. 6. 2016

Přinášíme informaci o zavedení EET v ČR.

Zobrazit celý článek

 

Finanční správa zavádí bezplatnou daňovou složenku

INFORMACE ÚŘADŮ - 17. 2. 2016

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby.

Zobrazit celý článek

 

Přiznání k dani z příjmů za rok 2015

INFORMACE ÚŘADŮ - 16. 2. 2016

Přiznání k dani z příjmů za rok 2015 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do pátku 1. dubna 2016.

Zobrazit celý článek

 

Termíny uzavření daňových pokladen na konci roku 2015 a otevření na začátku roku 2016

INFORMACE ÚŘADŮ - 18. 11. 2015

Finanční správa ČR upozorňuje daňovou veřejnost, že posledním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách finančních úřadů a jejich územních pracovišť v roce 2015 bude středa 16. prosince. Daňové pokladny budou opět otevřeny v pondělí 4. ledna 2016.

Zobrazit celý článek

 
Facebook Twitter g+ Youtube
Kam vyrazit... DNES ZÍTRA
Bleskovky Foto info
EZH, a.s. - hledáme zaměstnance
Nejnovější Nejdiskutovanější Nejčtenější

NovinyVM.cz - nezávislé internetové noviny pro Velké Meziříčí, mikroregion Velkomeziříčsko a kraj Vysočina.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru NovinyVM.cz je bez písemného souhlasu ZAKÁZÁNO.
Pokud chcete informace o inzerci nebo napsat redakci - pište na email redakce@novinyvm.cz.
Příspěvky v sekci "Od Vás" nevyjadřují názor redakce, jejich obsah není redigován.
Redakce upřednostňuje rychlost zveřejnění a aktuálnost před gramaticky a slohově bezchybnými články.


Vytvořil Zdeněk Málek - Tvorba webových stránek | SEO by: Optimalizace pro vyhledávače

×

Váš prohlížeč blokuje reklamu

Vážený uživateli, jelikož jste naším pravidelným návštěvníkem, zvažte prosím vypnutí AdBlocku na této doméně.
Příjmy z reklamy nám umožňují nabízet čtenářům obsah zdarma.

V horním panelu prohlížeče klikněte na ikonku ruky na červeném pozadí a zvolte
“Nespouštět na stránkách na této doméně”. Děkujeme!

CHYTKA s.r.o. - Přijmeme MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY
TOPlist